Title:

Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza : opis patentowy nr 212766

Oryginal title:

PL 212766 B1

Creator:

Wasąg, Henryk. ; Pawłowski, Lucjan (1946- )

Description:

Sposób polega na tym, że zanieczyszczone amoniakiem powietrze kieruje się na warstwę włóknistego materiału jonowymiennego lub przepuszcza się go przez szczelinę pomiędzy dwiema warstwami włóknistego materiału jonowymiennego, przy czym warstwę materiału włóknistego jonowymiennego regeneruje się w sposób ciągły lub okresowy roztworem kwasu. Filtr do usuwania amoniaku z powietrza posiada komorę, w której znajduje się warstwa materiału jonowymiennego, króciec wlotowy i króciec wylotowy. W dolnej części komory znajduje się zbiornik na roztwór regenerujący kwasu z pompą, która podaje kwas przewodem do górnych części warstwy materiału włóknistego jonowymiennego, po której kwas, ściekając do zbiornika, regeneruje warstwę materiału włóknistego jonowymiennego.

Publisher:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.) ; Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 29.04.2008. ; Zgłoszenie ogłoszono 09.11.2009 BUP 23/09. ; Opublikowano 30.11.2012 WUP 11/12.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 385072 (A1) 09.11.2009. ; Nr zgłoszenia: 385072.

Coverage:

B01D 53/04 (2006.01) Int. Cl. ; C01C 1/12 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj