Title:

Urządzenie do usuwania siarkowodoru z biogazu : opis patentowy nr 212645

Oryginal title:

PL 212645 B1

Creator:

Pawłowska, Małgorzata ; Pawłowski, Lucjan (1946- )

Description:

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do usuwania siarkowodoru z biogazu. Sposób polega na tym, że biogaz wprowadza się do urządzenia rurą i wypływa w jej górnej części, po czym opływa półwypukłą, nieprzepuszczalną pokrywę i tłoczy się go do komory w kształcie leja z porowatymi płytami, w której znajduje się roztwór absorbujący, przechodząc przez roztwór absorbujący i porowate płyty tworząc nierozpuszczalny siarczek miedzi, który po krystalizacji opada na lejkowate dno komory, zaś pozbawiony siarkowodoru biogaz odbiera się z urządzenia króćcem odpływowym. Urządzenie składa się z komory, która w dolnej części przechodzi w stożkowaty lej i kończy się króćcem wylotowym do odprowadzania osadu, zaś w górnej części leja wewnątrz komory znajduje się półwypukłą, nieprzepuszczalna pokrywa z poziomymi płytkami, przy czym w środkowej części komory od dołu znajduje się rura doprowadzająca biogaz do komory, w której znajduje się roztwór absorbujący, zaś w części górnej komory znajduje się króciec odpływowy, zaś w części bocznej komory znajduje się króciec wprowadzający.

Publisher:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.) ; Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 383913 (A1) 08.06.2009. ; Nr zgłoszenia: 383913.

Coverage:

B01D 53/52 (2006.01) Int. Cl. ; B01D 53/14 (2006.01) Int. Cl. ; C02F 11/04 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj