Title:

Sposób i urządzenie do usuwania odorów jonowych substancji odorotwórczych : opis patentowy nr 212228

Oryginal title:

PL 212228 B1

Creator:

Pawłowska, Małgorzata ; Pawłowski, Lucjan (1946- ) ; Wasąg, Henryk.

Description:

Sposób polega na tym, że gaz kieruje się na uformowany wymieniacz jonowy w postaci taśmy z materiału jonowymiennego, stanowiącego filtr, przesuwający się na rolkach, przy czym dolna część taśmy zanurzona jest w kąpieli regeneracyjnej, zaś oczyszczany gaz przepływa przez warstwę jonitu częściowo wyczerpaną, na której odbywa się częściowe usunięcie odorotwórczej substancji, a następnie częściowo oczyszczony gaz przepuszcza się przez świeżo zregenerowaną warstwę jonitu, na której usuwa się resztkowe zanieczyszczenia odorotwórcze. Urządzenie składa się z obudowy, w której znajduje się zamknięta taśma z materiału jonowymiennego, przesuwająca się na rolkach, zamocowanych na narożach ramy wewnątrz obudowy i napędzana dwiema rolkami. Obudowa posiada króciec do doprowadzania gazu oczyszczanego i króciec do odprowadzania gazu oczyszczonego, a dolna część komory filtracyjnej, stanowiąca pojemnik, ma króciec do doprowadzania roztworu do regeneracji i króciec do odprowadzania roztworu poregeneracyjnego.

Publisher:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.) ; Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 16.10.2007. ; Zgłoszenie ogłoszono 27.04.2009 BUP 09/09. ; Opublikowano 31.08.2012 WUP 08/12.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 383556 (A1) 27.04.2009. ; Nr zgłoszenia: 383556.

Coverage:

A61L 9/16 (2006.01) Int. Cl. ; B01J 20/00 (2006.01) Int. Cl. ; B01J 39/00 (2006.01) Int. Cl. ; A01K 1/035 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj