Title:

Tworzywo chlorowe : opis patentowy nr 201555

Oryginal title:

PL 201555 B1

Creator:

Sikora, Robert ; Sikora, Janusz. ; Kowalska, Beata (1959- )

Description:

Tworzywo chlorowe, oparte na polimerze chlorowym -poli (chlorku winylu), przeznaczone do przetwórstwa odbywającego się w sposób ciągły w liniach technologicznych, zwłaszcza do walcowania i kalandrowania, w rezultacie czego otrzymuje się folie grube, odporne na warunki atmosferyczne klimatu umiarkowanego, charakteryzuje się tym, że zawiera dwie grupy składników działających łącznie i w sposób synergiczny, wprowadzanych na 100 części masowych polichlorku winylu). Pierwszą grupę stanowi węglan wapnia powlekany o znacznym stopniu zdyspergowania, czyli o rozmiarach ziarn rzędu 1 μm w ilości 8÷15 części masowych, włókna naturalne, zwłaszcza bawełniane tekstylne o długości 0,5÷2 mm w ilości 5÷15 części masowych i/długości 2÷20 mm w ilości 14÷23 części masowych, barwnik w ilości 1,0÷2,5 części masowych, natomiast drugą grupę stanowią ftalan di(2-etyloheksylowy) w ilości 30÷50 części masowych oraz mydło metali - stearynian barowo - kadmowy w ilości 2÷5 części masowych.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 19.07.2004. ; Zgłoszenie ogłoszono 23.01.2006 BUP 02/06. ; Opublikowano 30.04.2009 WUP 04/09. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 369150 (A1) 23.01.2006. ; Nr zgłoszenia: 369150.

Coverage:

C08L 27/06 (2006.01) Int. Cl. ; C08K 13/02 (2006.01) Int. Cl. ; C08J 5/18 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj