Title:

Środek do likwidacji oblodzeń : opis patentowy nr 198266

Oryginal title:

PL 198266 B1

Creator:

Sawa, Józef \d (1944- ). ; Hys, Lech.

Description:

Środek do likwidacji, obloczeń, zawierający roztwory glikoli i poliglikoli, alkoholi, chlorków i innych soli metali alkalicznych oraz mocznika, składa się z roztworu odpadu poprodukcyjnego z metanolizy tłuszczy i olejów roślinnych z produkcji biopaliw, frakcji polarnej zawierającej glicerynę, niższe alkohole i produkty utylizacji, katalizatora w ilaści 30-90% wagowo, innych odpadów poprodukcyjnych zawierających niższe alkohole w ilości 5-60% wagowo, dodatkowo inhibitor korozji, korzystnie tiomocznik w ilości 0,1-5% oraz związki azotowe, korzystnie mocznik lub saletrę amonową w ilości 1-5% wagowo przy oblodzeniu w temperaturze do 15°C, zaś dla temperatury poniżej -15°C, dodatkowo nasycony roztwór chlorków, korzystnie chlorek wapnia w ilości 2-20% wagowo.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 22.03.2004. ; Zgłoszenie ogłoszono 03.10.2005 BUP 20/05. ; Opublikowano 30.06.2008 WUP 06/08. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 366495 (A1) 03.10.2005. ; Nr zgłoszenia: 366495.

Coverage:

C09K 3/18 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj