Title:

Wytłaczarka ślimakowa : opis patentowy nr 195292

Oryginal title:

PL 195292 B1

Creator:

Sikora, Janusz W. ; Sikora, Robert ; Bociąga, Elżbieta

Description:

Wytłaczarka ślimakowa do przetwórstwa tworzyw wielkocząsteczkowych, której ślimak lub ślimaki w cylindrze mają strefy funkcjonalne następujące po sobie, określone w kierunku od zasobnika tworzywa do narzędzia przetwórczego: zasypu, zasilania, przemiany, dozowania, z co najmniej jednym odcinkiem ciągłego kanału śrubowego, utworzonego przez powierzchnię rdzenia ślimaka, powierzchnię czynną i powierzchnię bierną zwoju ślimaka, jak również powierzchnię wewnętrzną cylindra oraz zwojem śrubowym ślimaka utworzonym przez powierzchnię czynną i powierzchnię bierną, charakteryzuje się tym, że powierzchnia czynna jest nachylona pod kątem, natomiast powierzchnia bierna pod kątem w stosunku do prostej prostopadłej do osi wzdłużnej ślimaka w przekroju poprzecznym kanału, przy czym wartość kątów nachylenia nie przekracza 50°, czyli 0,8726 rad, a w miarę przechodzenia strefy funkcjonalnej zasypu w strefę funkcjonalną zasilania kąty oraz nachylenia powierzchni czynnej i powierzchni biernej zmniejszają się w sposób ciągły, przybierając wartości bliskie zeru w strefie funkcjonalnej zasilania.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 02.01.2001. ; Zgłoszenie ogłoszono 15.07.2002 BUP 15/02. ; Opublikowano 31.08.2007 WUP 08/07. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 344944 (A1) 15.07.2002. ; Nr zgłoszenia: 344944.

Coverage:

B29C 47/60 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj