Title:

Aparat do wydłużania kończyn : opis patentowy nr 170631

Oryginal title:

PL 170631 B1

Creator:

Dziubiński, Franciszek ; Lenik, Klaudiusz ; Gregosiewicz, Andrzej ; Konera, Wojciech ; Snela, Sławomir

Description:

Aparat do wydłużania kończyn składa się z rurowej prowadnicy, na której od strony napędu wykonane są co 90° trzy wzdłużne, równoległe do osi prowadnicy wycięcia, a od strony otwartej wykonane są wzdłuż osi wycięć trzy szeregi otworów. Wewnątrz prowadnicy, od strony otwartej,umieszczony jest nieruchomy nasrawny uchwyt, z dwoma parami osiowymi, prostopadłych do siebie przelotowych otworów, z których jeden z pary jest gwintowany, pokrywającymi się otworami w prowadnicy. W otworach gładkich w uchwycie nieruchomym i otworach w prowadnicy umieszczone są wszczepy kostne, a w otworach gwintowanych i otworach umieszczone są śruby ustalające,dotykające do wszczepów od strony napędu w prowadnicy,wewnątrz znajduje się uchwyt przesuwny, z trzema parami iowych,przelotowych,prostopadłych do siebie otworów, z których jedne, równoległe do siebie, są gwintowane, pokrywających się z wzdłużnymi wycięciami, przy czym w skrajnych otworach gładkich i wycięciu znajdują się wszczepy kostne, a w skrajnych otworach gwintowanych i wycięciu znajdują się śruby ustalające wszczepy, dotykające do wszczepów, natomiast w środkowym otworze gwintowanym i wycięciu znajduje się śruba z podkładką, ustalająca uchwyt przesuwny względem prowadnicy. Aparat posiada też otwory ze śrubą napędzającą.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Date:

Zgłoszono 18.05.1993. ; Zgłoszenie ogłoszono 28.11.1994 BUP 24/94. ; Opublikowano 31.01.1997 WUP 01/97. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 299005 (A1) 28.11.1994. ; Nr zgłoszenia: 299005.

Coverage:

A61B 17/60 Int. Cl.6. ; A61F 5/04 Int. Cl.6.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj