Title:

Sposób i urządzenie do pomiaru wilgotności ciał stałych sypkich : opis patentowy nr 159699

Oryginal title:

PL 159699 B1

Creator:

Burek, Rudolf ; Mucha, Janina ; Burek, Joanna

Description:

Sposób pomiaru wilgotności ciał stałych, sypkich, polegający na pomiarze rezystancji lub napięcia badanej próbki, znamienny tym, że dokonuje się pomiaru dwóch rezystancji próbki zawilgoconej, rezystancji powierzchniowej pomiędzy elektrodami przyłożonymi do powierzchni próbki i rezystancji skrośnej próbki pomiędzy elektrodami cylindrycznymi,przy czym przy obu pomiarach próbka pozostaje pod jednakowym ciśnieniem, ustala się iloraz mierzonych rezystancji charakterystyczny dla zawartości wilgoci. Urządzenie do pomiaru wilgotności ciał stałych, sypkich składające się z układu pomiarowego z komputerem z urządzeniami perferyjnymi i z sondy, znamienne tym, że sonda posiada dwa rodzaje elektrod pierścieniowe i cylindryczne, przy czym elektrody te połączone są parami z układem pomiarowym.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 31.08.1988. ; Zgłoszenie ogłoszono 05.03.1990 BUP 05/90. ; Opublikowano 31.12.1992 WUP 12/92. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 274495 (A1) 05.03.1990. ; Nr zgłoszenia: 274495.

Coverage:

G01N 27/12 Int. Cl.5.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj