Title:

Sposób walcowania tworzyw termoplastycznych : opis patentowy nr 184788

Oryginal title:

PL 184788 B1

Creator:

Sikora, Robert ; Sikora, Janusz

Description:

Sposób walcowania tworzyw termoplastycznych za pomocą jednej walcarki i dwóch, obracających się przeciwbieżnie,walcach ogrzewanych, mających osie geometryczne poziome oraz szczelinę międzywalcową, polega na tym, że odbywa się ono w dwóch bezpośrednio następujących po sobie procesach, a mianowicie procesu walcowania pierwotnego i procesu walcowania wtórnego. Podczas walcowania pierwotnego uplastycznioną,równomierną warstwę tworzywa, zaczynającą się owijać na walcu, rozcina się w przybliżeniu wzdłuż tworzącej walca i zwija w rulon tworzywa w miejscu przed wsadem, znajdującym się pomiędzy walcami, nad szczeliną międzywalcową, na powierzchni tego walca w przekroju poprzecznym w górnej, lewej ćwiartce okręgu, a podczas walcowania pierwotnego,tworzywo przywiera do powierzchni walca w obszarze co najmniej połowy walca, to jest w obszarze Przekroju poprzecznego okręgu, odpowiadającym kątowi środkowemu co najmniej P radianów.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 16.12.1997. ; Zgłoszenie ogłoszono 21.06.1999 BUP 13/99. ; Opublikowano 31.12.2002 WUP 12/02. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 323837 (A1) 21.06.1999. ; Nr zgłoszenia: 323837.

Coverage:

B29C 43/24 Int. Cl.7. ; B29D 7/01 Int. Cl.7.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj