Title:

Głowica wytłaczarska : opis patentowy nr 182449

Oryginal title:

PL 182449 B1

Creator:

Sikora, Robert ; Sikora, Janusz

Description:

Głowica wytłaczarska do rur, zwłaszcza z tworzyw termoplastycznych, ma tylną część konstrukcyjną z pierścieniowym kanałem przepływowym oraz powierzchnię o mniejszej średnicy pierścieniowego kanału przepływowego,utworzoną przez powierzchnię rdzenia głowicy wytłaczarskiej. Rdzeń głowicy wytłaczarskiej składa się z co najmniej dwóch walcowych odcinków kształtowych, jednakowej długości zamocowanych na rdzeniu głowicy wytłaczarskiej nieruchomo, centrycznie, stykających się bezpośrednio ze sobą lub przedzielonych innym elementem konstrukcyjnym, korzystnie tarczowym, z wykonanymi na powierzchniach tworzących walcowych odcinków kształtowych makronierównościami w postaci makrowgłębień i makrowzniesień powierzchni, korzystnie wzdłużnymi. Mikrowgłębienia i makrowzniesienia powierzchni są rozmieszczone w sąsiadujących walcowych odcinkach kształtowych względem siebie naprzeciw.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 24.04.1997. ; Zgłoszenie ogłoszono 26.10.1998 BUP 22/98. ; Opublikowano 31.01.2002 WUP 01/02. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 319696 (A1) 26.10.1998. ; Nr zgłoszenia: 319696.

Coverage:

B29C 47/20 Int. Cl.7.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj