Title:

Układ pomiarowy do monitorowania pracy palników naściennych : opis patentowy nr 190243

Oryginal title:

PL 190243 B1

Creator:

Wójcik, Waldemar ; Gotra, Zenon ; Smolarz, Andrzej Jerzy ; Kotyra, Andrzej

Description:

Układ pomiarowy do monitorowania pracy palników naściennych w kotłach energetycznych dużej mocy, zwłaszcza opalanych pyłem węglowym, który składa się z głowicy w której znajdują się dwa światłowody dla jednego palnika, przy czym stożki akceptacji światłowodów skierowane są na obszary charakterystyczne płomienia, światłowody doprowadzone są odpowiednio do przetworników optoelektronicznych a dalej przewodami elektrycznymi do detektora ze standardowym wyjściem a osie symetrii każdej pary światłowodów leżą w jednej płaszczyźnie z osią symetrii palnika, znamienny tym, że dla co najmniej dwóch palników głowica pomiarowa znajduje się w otworze wykonanym w ekranie w pobliżu środka geometrycznego osi podłużnych palników, zamontowano w niej pary światłowodów w liczbie równej ilości monitorowanych palników

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 26.03.1999. ; Zgłoszenie ogłoszono 09.10.2000 BUP 20/00. ; Opublikowano 30.11.2005 WUP 11/05. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 332263 (A1) 09.10.2000. ; Nr zgłoszenia: 332263.

Coverage:

F23N 5/14 Int.Cl.7. ; F23M 1/00 Int.Cl.7.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj