Title:

Sposób wykrywania odrywania się płomienia od wieńca niskoemisyjnego palnika wirowego i czujnik do wykrywania odrywania się płomienia od wieńca niskoemisyjnego palnika wirowego : opis patentowy nr 190015

Oryginal title:

PL 190015 B1

Creator:

Wójcik, Waldemar ; Smolarz, Andrzej Jerzy ; Zieliński, Włodzimierz ; Kotyra, Andrzej

Description:

Sposób wykrywania odrywania się płomienia od wieńca niskoemisyinego palnika wirowego. Pomiaru dokonuje się za pomocą dwóch światłowodów o ograniczonych kątach akceptacji, następnie sygnały optyczne ze światłowodów przetwarzane są na sygnały elektryczne, charakterystyczne dla zmian zawierające intensywności płomienia, z sygnałów elektrycznych wydzielana jest składowa zmienna, przy czym zanik składowej zmiennej w sygnale z pierwszego światłowodu przy nieobecności składowej zmiennej w sygnale z drugiego światłowodu oznacza oderwanie się płomienia od wieńca palnika.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Date:

Zgłoszono 18.01.1999. ; Zgłoszenie ogłoszono 31.07.2000 BUP 15/00. ; Opublikowano 31.10.2005 WUP 10/05. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 330937 (A1) 31.07.2000. ; Nr zgłoszenia: 330937

Coverage:

F23N 5/24 Int.Cl.7. ; F23M 11/00 Int.Cl.7.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj