Title:

Układ przygotowania powietrza, zwłaszcza w instalacjach wytwarzających ozon : opis patentowy nr 174135

Oryginal title:

PL 174135 B1

Creator:

Pollo, Iwo ; Fijałkowski, Stefan ; Ozonek, Janusz

Description:

Układ przygotowania powietrza, zwłaszcza w instalacjach wytwarzających ozon, składa się z turbiny, która połączona jest wspólnym wałem ze sprężarką wirową i tworzą zespół wirnikowy turbozespołu rozprężającego, ułożyskowany w poprzecznych łożyskach powietrznych i wzdłużnych łożyskach powietrznych, zaś sprężarka wirnikowa turbozespołu po stronie wlotowe połączona jest z atmosferą, a po stronie wylotowej połączona jest z przewodem, na którym umieszczony jest zawór rozdzielczy trójdrogowy, dwupołożeniowy, z obrotowym suwakiem roboczym napędzanym elektrycznie, w jednym z położeń łączącym wylot sprężarki wirowej z atmosferą, w drugim zaś wylot sprężarki, poprzez pomocniczy przewód tłoczny, z zaworem rozdzielczym trójdrogowym, dwupołożeniowym z obrotowym suwakiem roboczym napędzanym elektrycznie, łączącym w jednym z położeń pomocniczy przewód tłoczny z przewodem ssawnym sprężarki głównej, w drugim zaś przewód ssawny sprężarki głównej z atmosferą, zawory sterowane są impulsami generowanymi przezczujnik ciśnienia umieszczony w przewodzie głównym tłocznym pomiędzy osuszaczem, a zaworem upustowym.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Date:

Zgłoszono 10.08.1994. ; Zgłoszenie ogłoszono 19.02.1996 BUP 04/96. ; Opublikowano 30.06.1998 WUP 06/98. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 304623 (A1) 19.02.1996. ; Nr zgłoszenia: 304623.

Coverage:

C01B 13/10 Int. Cl.6.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj