Title:

Ciepłownia wiatrowa i fali morskiej : opis patentowy nr 158022

Oryginal title:

PL 158022 B1

Creator:

Mączka, Wacław

Description:

Ciepłownia charakteryzuje się tym, że w wirniku napędowym maksymalna wartość (e) stałego pierścienia, mierzona od osi wału jest mniejsza od wielkości i wynosi e » 0,9a, gdzie (a) jest długością łącznika łopaty. Wartość (e) jest długością nastawialnej podstawy czworoboku przegubowego sterującego katem nastawienia łopaty. W ściankach cylindr rozrządu i jego wewnętrznaj tulei, znajduje się trzy otwory.Z otworami współpracuję tłoczki. Każdy wręb wirnika pięciowrębowego ma zarys dwóch łuków dwóch cykloid przechodzących stycznie przy jego krawędzi w łuki okręgów. W wypukłych Ściankach pryzmatów wewnętrznej części korpusu umieszczonej w wirniku łopatkowym, wykonane są okna przepływowe o obrysie prostokątnym, łaczące krościec osiovy z mlędzyłopatkowymi komorami roboczymi. Dwa króćce zasilania maszyny grzewczej maję zawory, których walcowe gniazda połączona sę bezpośrednio z gładzie cylindra cztersma krótkimi szczelinowymi kanalawi równoległymi do płaszczyzny wirników wrębowych, wykonanymi na wysokość: okien zasilania płaszcza wirnika łopatkowego.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 03.05.1988. ; Zgłoszenie ogłoszono 20.02.1989 BUP 04/89. ; Opublikowano 31.07.1992 WUP 07/92. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 212252 (A1) 20.02.1989. ; Nr zgłoszenia: 212252.

Coverage:

F03D 3/00 Int. Cl.5. ; F03B 13/14 Int. Cl.5.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj