Title:

Organ do urabiania skał, zwłsszcza węgla : opis patentowy nr 167009

Oryginal title:

PL 167009 B1

Creator:

Mączka, Wacław ; Fijałkowski, Stefan

Description:

Frez do urabiania skał, zwłaszcza węgla mający wielkośrednicową tuleję korpusu z dwoma gładziami, z czterema oknami prostokątnymi wydzielonymi osiowo, charakteryzuje się tym, że ułożyskowany w tulei korpusu wirnik freza zawiera tuleję wewnętrzną, której jedna połowa ma gwint zewnętrzny o zarysie normalnym półokręgu z podziałką osiową o skręcie prawym, zaś druga połowa ma gwint o takim samym zarysie i podziałce o skręcie lewym. Grzbiety gwintów przylegają ruchowo i szczelnie do gładzi wewnętrznej, zaś każdy koniec tej tulei poprzez pierścień czołowy łączy się sztywno z tuleją zewnętrzną z gwintem wewnętrznym o zarysie normalnym. Przekrój promieniowy wirnika freza ma kształt litery C wydłużonej osiowo, otwartej na zewnątrz i opasującej przekrój promieniowy tulei korpusu, zaś skręt gwintu wewnętrznego jest przeciwny do skrętu gwintu zewnętrznego na tym samym końcu tulei korpusu, której każde okno wypełnia para kaset płaskich jedna za drugą w parze. Frez po zmodyfikowaniu tworzy odmianę dyskową i wielowirnikową.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Skrynicki, Wiesław. Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 20.12.1991. ; Zgłoszenie ogłoszono 21.09.1992 BUP 19/92. ; Opublikowano 31.07.1995 WUP 07/95. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 292924 (A1) 21.09.1992. ; Nr zgłoszenia: 292924.

Coverage:

E21C 25/52 Int. Cl.6. ; E21C 25/10 Int. Cl.6. ; E21C 25/18 Int. Cl.6.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj