Title:

Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin odprowadzanych kominem : opis patentowy nr 230772

Oryginal title:

PL 230772 B1

Creator:

Połednik, Bernard ; Nowicki, Maciej

Description:

Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin odprowadzanych kominem składa się z obudowy urządzenia, w której znajduje się wymiennik ciepła filtr pierwszego stopnia oczyszczania spalin do usuwania grubych cząstek aerozolowych, oraz filtr drugiego stopnia oczyszczania spalin do usuwania drobnych cząstek aerozolowych, nad którymi znajduje się wentylator, przy czym na wlocie spalin do urządzenia znajdują się pierwsze czujniki temperatury i ciśnienia spalin oraz pierwsze czujniki stężenia cząstek i zanieczyszczeń chemicznych, zaś przed wentylatorem znajdują się drugie czujniki temperatury i ciśnienia spalin oraz drugie czujniki stężenia cząstek i zanieczyszczeń chemicznych, przy czym czujniki temperatury i ciśnienia spalin oraz czujniki stężenia cząstek i zanieczyszczeń chemicznych połączone są z modułem sterowania, który połączony jest z wentylatorem.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 23.01.2018 ; Zgłoszenie ogłoszono 21.05.2018 BUP 11/18 ; Opublikowano 31.12.2018 WUP 12/18.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 424356 (A1) 21.05.2018.

Coverage:

B01D 53/74 (2006.01) Int. Cl. ; B01D 50/00 (2006.01) Int. Cl. ; F23J 15/02 (2006.01) Int. Cl. ; F23J 13/08 (2006.01) Int. Cl. ; F23J 15/00 (2006.01) Int. Cl. ; F23J 13/00 (2006.01) Int. Cl. ; B01D 46/12 (2006.01) Int. Cl. ; F24D 7/00 (2006.01) Int. Cl. ; F28C 3/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw