Title:

Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin emitowanych z komina : opis patentowy nr 230771 /

Oryginal title:

PL 230771 B1

Creator:

Połednik, Bernard ; Nowicki, Maciej

Description:

Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin emitowanych z komina składa się z obudowy urządzenia, w której znajduje się wymiennik ciepła oraz filtr do usuwania cząstek aerozolowych nad którymi znajduje się wentylator, przy czym na wlocie spalin do urządzenia znajdują się pierwsze czujniki temperatury i ciśnienia spalin oraz pierwsze czujniki stężenia cząstek zanieczyszczeń chemicznych, zaś przed wentylatorem znajdują się drugie czujniki temperatury i ciśnienia spalin oraz drugie czujniki stężenia cząstek i zanieczyszczeń chemicznych, przy czym czujniki temperatury i ciśnienia spalin oraz czujniki stężenia cząstek i zanieczyszczeń chemicznych połączone są z modułem sterowania, który połączony jest z wentylatorem.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 23.01.2018 ; Zgłoszenie ogłoszono 21.05.2018 BUP 11/18 ; Opublikowano 31.12.2018 WUP 12/18.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 424355 (A1) 21.05.2018.

Coverage:

21.05.2018 BUP 11/18 Int. Cl. ; B01D 50/00 (2006.01) Int. Cl. ; F23J 15/02 (2006.01) Int. Cl. ; F23J 13/08 (2006.01) Int. Cl. ; F23J 15/00 (2006.01) Int. Cl. ; F23J 13/00 (2006.01) Int. Cl. ; B01D 46/12 (2006.01) Int. Cl. ; F24D 7/00 (2006.01) Int. Cl. ; F28C 3/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw