Title:

Sposób określania maksymalnej mocy przyrządu fotowoltaicznego : opis patentowy nr 227068

Oryginal title:

PL 227068 B1

Creator:

Niechaj, Marek

Description:

Sposób określania maksymalnej mocy przyrządu fotowoltaicznego, zwłaszcza w systemie pomiarowym, polega na tym, że dokonuje się pomiaru napięcia jałowego jednego lub więcej ogniw fotowoltaicznych wchodzących w skład przyrządu fotowoltaicznego, które pracują w stanie biegu jałowego, oraz dokonuje się pomiaru prądu zwarcia jednego lub więcej ogniw fotowoltaicznych wchodzących w skład przyrządu fotowoltaicznego, które pracują w stanie zwarcia, z kolei dokonuje się obliczenia maksymalnej mocy przyrządu fotowoltaicznego jako iloczynu trzech parametrów: zmierzonego napięcia jałowego, zmierzonego prądu zwarcia oraz współczynnika będącego funkcją napięcia jałowego i prądu zwarcia w postaci podanej zależności, przy czym stałe są liczbami rzeczywistymi, które są wielkościami charakterystycznymi dla konkretnego typu i konfiguracji połączeń ogniw przyrządu fotowoltaicznego

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 08.07.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 19.01.2015 BUP 02/15. ; Opublikowano 31.10.2017 WUP 10/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 404600 (A1) 19.01.2015 ; Nr zgłoszenia: 404600

Coverage:

G01R 21/06 (2006.01) Int. Cl ; G05F 1/67 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew