Title:

Sposób i urządzenie do generacji nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej opis patentowy nr 226367

Oryginal title:

PL 226367 B1

Creator:

Diatczyk, Jarosław ; Pawłat, Joanna ; Stryczewska, Henryka Danuta ; Terebun, Piotr ; Kwiatkowski, Michał Piotr

Description:

Sposób generacji nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej do zastosowań biomedycznych polega na tym, że przez rurę ceramiczną, umieszczoną w wewnętrznej obudowie dielektrycznej owiniętej ekranem i znajdującej się w zewnętrznej obudowie ceramicznej, podaje się gaz procesowy. Jednocześnie dwie metalowe elektrody pierścieniowe umieszczone na powierzchni zewnętrznej rury ceramicznej, zasila się napięciem. Ujawniono także urządzenie do generacji nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej do zastosowań biomedycznych, które składa się z zewnętrznej obudowy dielektrycznej, umieszczonej wewnątrz obudowy ceramicznej, owiniętej ekranem przewodzącym połączonym z przewodem ochronnym. Wewnątrz wewnętrznej obudowy znajduje się rura ceramiczna, z dwoma nałożonymi na nią metalowymi elektrodami pierścieniowymi, pomiędzy którymi znajduje się dystans z materiału dielektrycznego

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 09.09.2015 ; Zgłoszenie ogłoszono 29.02.2016 BUP 05/16 ; Opublikowano 31.07.2017 WUP 07/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 413877 (A1) 29.02.2016 ; Nr zgłoszenia: 413877

Coverage:

A61L 2/14 (2006.01) Int. Cl ; H05H 1/24 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew