Title:

Sposób wytwarzania zeolitów : opis patentowy nr 224734

Oryginal title:

PL 224734 B1

Creator:

Franus, Wojciech.

Description:

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania zeolitów w reaktorze, obejmujący następujące kroki: a) wprowadzenie do reaktora wody, b) wprowadzenie do reaktora NaOH, korzystnie w formie granulek, c) wprowadzenie do reaktora popiołu lotnego, d) podgrzanie mieszaniny wody, NaOH i popiołu lotnego w reaktorze do temperatury od 60°C do 90°C, korzystnie od 75°C do 80°C, e) prowadzenie reakcji syntezy zeolitów w reaktorze przez czas od 12 do 72 godzin, korzystnie od 24 do 36 godzin, f) usunięcie produktu kroku e) z reaktora i oddzielenie materiału zeolitowego od roztworu wodnego NaOH. Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że w kroku (e) mieszaninę reakcyjną w reaktorze naprzemiennie miesza się za pomocą mieszadła oraz wypompowuje się z reaktora i ponownie do niego wprowadza za pomocą pompy. Wynalazek obejmuje także urządzenie do realizacji powyższego sposobu wytwarzania zeolitów.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 08.11.2011. ; Zgłoszenie ogłoszono 13.05.2013 BUP 10/13. ; Opublikowano 31.01.2017 WUP 01/17.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 396908 (A1) 13.05.2013. ; Nr zgłoszenia: 396908.

Coverage:

C01B 39/02 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew