Title:

Narzędzie do walcowania poprzecznego wyrobów typu kula : opis patentowy nr 222940

Oryginal title:

PL 222940 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak Janusz ; Gontarz, Andrzej

Description:

Narzędzie do walcowania poprzecznego wyrobów typu kula, które ma kształt walca charakteryzuje się tym, że na walcu roboczym od strony wejściowej znajduje się występ pierścieniowy o stałej wysokości i szerokości, który usytuowany jest równolegle do powierzchni czołowych walca roboczego i ścięty powierzchnią płaską w strefie wejściowej i posiada wklęsłe powierzchnie boczne, o promieniu równym promieniowi walcowanej kuli, za występem pierścieniowym na walcu roboczym znajduje się występ śrubowy, stopniowo zwiększający swoją wysokość i szerokość, który posiada wklęsłe powierzchnie boczne o promieniu równym promieniowi walcowanej kuli, natomiast za występem śrubowym znajduje się występ pierścieniowy o stałej wysokości i szerokości, który usytuowany jest równolegle do powierzchni czołowych walca roboczego, przy czym występ pierścieniowy posiada wklęsłe powierzchnie boczne o promieniu równym promieniowi walcowanej kuli, zaś za występem pierścieniowym znajduje się wgłębienie sferyczne o zarysie zbliżonym do kształtu walcowanej kuli.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 12.11.2012. ; Zgłoszenie ogłoszono 26.05.2014 BUP 11/14. ; Opublikowano 30.09.2016 WUP 09/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 401560 (A1) 26.05.2014. ; Nr zgłoszenia: 401560.

Coverage:

B21B 19/12 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 25/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21H 1/14 (2006.01)I nt. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew