Title:

Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru natężenia przepływu wody przesyłanej w sieciach wodociągowych : opis patentowy nr 222929

Oryginal title:

PL 222929 B1

Creator:

Kowalski, Dariusz.

Description:

Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru natężenia przepływu wody, przesyłanej w sieciach wodociągowych, polega na tym, że pierwszy punkt (O) pomiaru natężenia przepływu wody lokalizowany jest w miejscu/miejscach zasilania sieci wodociągowej w wodę, zaś kolejne punkty (1, 2, 3) pomiaru natężenia przepływu wody lokalizuje się w sposób rekurencyjny w oparciu o zmiany rozdzielczości obserwacji sieci, umożliwiające wizualizację przewodów o coraz mniejszych średnicach, przy czym poprzez wizualizację tych przewodów wyodrębnia się coraz mniejsze strefy zaopatrzenia odbiorców w wodę, a punkty pomiaru natężenia przepływu lokalizuje się w miejscu/miejscach zasilania tych stref w wodę.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 01.09.2011. ; Zgłoszenie ogłoszono 04.03.2013 BUP 05/13. ; Opublikowano 30.09.2016 WUP 09/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku \a PL 396164(A1) 04.03.2013. ; Nr zgłoszenia: 396164.

Coverage:

E03B 7/07 (2006.01) Int. Cl. ; G05D 21/00 (2006.01) Int. Cl. ; G01F 1/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew