Title:

Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami śrubowymi wyrobów typu kula : opis patentowy nr 222923

Oryginal title:

PL 222923 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak Janusz ; Gontarz, Andrzej

Description:

Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami śrubowymi wyrobów typu kula charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie pręta o średnicy mniejszej od średnicy kształtowanej kuli wprowadza się do przestrzeni roboczej narzędzi, utworzonej przez dwie nieruchome prowadnice oraz walec i walec o osiach równoległych do osi półfabrykatu, przy czym na powierzchniach cylindrycznych walca i walca, w ich strefie wejściowej, znajdują się występy pierścieniowe, usytuowane równolegle do powierzchni czołowych walca i walca, gdzie występy pierścieniowe posiadają wklęsłe powierzchnie boczne o promieniu równym promieniowi walcowanej kuli, następnie uruchamia się ruch obrotowy walca i walca w tym samym kierunku i z taką samą prędkością, po czym wprawia się półfabrykat w przeciwbieżny ruch obrotowy z prędkością i zagłębia się w półfabrykat występy pierścieniowe oraz kształtuje się na obwodzie półfabrykatu pierścieniowy rowek. W wyniku oddziaływania występów śrubowych o wklęsłych powierzchniach bocznych, znajdujących się w strefie kształtowania walca i walca przemieszcza się półfabrykat ruchem śrubowym wzdłuż osi walca oraz walca i jednocześnie redukuje się średnicę pierścieniowego rowka o sferycznych powierzchniach bocznych, ukształtowanego przez występy pierścieniowe.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 12.11.2012 ; Zgłoszenie ogłoszono 26.05.2014 BUP 11/14 ; Opublikowano 30.09.2016 WUP 09/16

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 401559 (A1) 26.05.2014 ; Nr zgłoszenia: 401559.

Coverage:

B21B 19/12 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 25/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21H 1/14 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew