Title:

Sposób i urządzenie do badania tłumienia fali akustycznej w wytworach kompozytowych : opis patentowy nr 221381

Oryginal title:

PL 221381 B1

Creator:

Klepka, Tomasz.

Description:

Sposób badania tłumienia fali akustycznej w wytworach kompozytowych charakteryzuje się tym, że badaną próbkę w kształcie walca wykonaną z kompozytu granulatu gumowego oraz materiałów polimerowych mocuje się w uchwycie urządzenia, gnieździe korpusu, po czym z głośnika, który jest przymocowany do kanału ruchomego emituje się źródło fali akustycznej, którą przepuszcza się przez badaną próbkę, przy czym część fali akustycznej jest pochłaniana przez badaną próbkę, a część kieruje się do sonometru, natomiast wynik pomiaru wyświetla się na ekranie sonometru. Urządzenie do badania tłumienia fali akustycznej w wytworach kompozytowych posiadające głośnik sonometr, składa się z głośnika, który zamocowany jest do kanału ruchomego z regulowana długością, gdzie w środkowej części kanału ruchomego znajduje się wytłumienie z pianki poliuretanowej, a wewnątrz kanału ruchomego jest otulina w kształcie walca z polimeru spienionego, zaś pomiędzy kanałem ruchomym, a kanałem stałym o stałej długości zamocowana jest badana próbka, a kanał ruchomy i kanał stały połączone są ze sobą rozłącznie, gdzie w środkowej części kanału stałego znajduje się wytłumienie z pianki poliuretanowej, wewnątrz kanału stałego jest otulina w kształcie walca z polimeru spienionego, zaś na końcu kanału stałego znajduje się sonometr

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 19.12.2011. ; Zgłoszenie ogłoszono 24.06.2013 BUP 13/13 ; Opublikowano 29.04.2016 WUP 04/16

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 397458 (A1) 24.06.2013 ; Nr zgłoszenia: 397458

Coverage:

G01H 3/10 (2006.01) Int. Cl ; G01N 29/11 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew