Title:

Sposób i narzędzie do prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu pierścień z występami kłowymi : opis patentowy nr 221663

Oryginal title:

PL 221663 B1

Creator:

Samołyk, Grzegorz.

Description:

Sposób prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu pierścień z występami kłowymi charakteryzuje się tym, że przedkuwkę wydrążoną umieszcza się we wkładce dociskowej, umieszczonej poprzez elementy sprężyste na wkładce wewnętrznej, po czym uruchamia się matrycę górną, która wykonuje ruch precesyjno-nutacyjny, następnie uruchamia się napęd prasy, przez co dosuwa się wkładkę wewnętrzną wraz ze stemplami kształtującymi, które wgłębiają się w materiał przedkuwki wydrążonej, jednocześnie wkładką dociskową dociska się przedkuwkę wydrążoną do momentu zetknięcia się powierzchni oporowej wkładki dociskowej z powierzchnią oporową wkładki wewnętrznej, następnie następuje utworzenie się występów kłowych oraz wypływki wewnętrznej i wypływki zewnętrznej. Przedmiotem wynalazku jest również narzędzie do prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu pierścień z występami kłowymi, zwłaszcza piasty sprzęgła kłowego, składającego się z matrycy górnej, wyrzutnika oraz podstawy obudowy i pierścienia obudowy, gdzie na podstawie obudowy w kształcie pierścienia zamocowana jest wkładka wewnętrzna, która posiada stemple kształtujące, przy czym na wkładce wewnętrznej są rozmieszczone cyklicznie elementy sprężyste, na których spoczywa wkładka dociskowa, która z kolei jest osadzona suwliwie w pierścieniu obudowy, przymocowanej do podstawy obudowy. Na wkładce wewnętrznej są rozmieszczone cyklicznie od pięciu do dwunastu elementów sprężystych, zaś do wkładki wewnętrznej są przymocowane od trzech do ośmiu stempli kształtujących.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 11.02.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 18.08.2014 BUP 17/14. ; Opublikowano 31.05.2016 WUP 05/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 402721 (A1) 18.08.2014. Nr zgłoszenia: 402721.

Coverage:

B21J 5/08 (2006.01) Int. Cl. ; B21J 9/06 (2006.01) Int. Cl. ; B21K 21/12 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw