Title:

Sposób kształtowania w wykroju zamkniętym radiatora : opis patentowy nr 219501

Oryginal title:

PL 219501 B1

Creator:

Gontarz, Andrzej ; Dziubińska, Anna

Description:

Sposób kształtowania w wykroju zamkniętym radiatora, zwłaszcza metodą kucia na gorąco w trójsuwakowej prasie kuźniczej charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie płyty nagrzewa się w piecu do temperatury kucia na gorąco, a następnie nagrzany półfabrykat umieszcza się w wykroju zamkniętym, który utworzony jest przez płytę dolną, matrycę stałą, stempel boczny i dwie listwy oporowe, po czym wprawia się stempel boczny z wgłębieniem o zarysie półokrągłym w części kształtującej w ruch postępowy ze stałą prędkością w kierunku matrycy stałej, spęcza się odcinek półfabrykatu i kształtuje się żebro w przestrzeni ograniczonej czołowymi powierzchniami matrycy stałej oraz stempla bocznego, następnie wycofuje się z ukształtowanego półfabrykatu z jednym żebrem stempel boczny

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 05.11.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 18.08.2014 BUP 17/14 ; Opublikowano 29.05.2015 WUP 05/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 405922 (A1) 18.08.2014

Coverage:

B21J 5/02 (2006.01) Int. Cl ; B21J 9/02 (2006.01) Int. Cl ; B21D 53/02 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew