Title:

Sposób i układ płukania sieci wodociągowej : opis patentowy nr 207246

Oryginal title:

PL 207246 B1

Creator:

Kowalski, Dariusz.

Description:

Sposób płukania sieci wodociągowej z wykorzystaniem pośredniej stacji wodociągowej oraz współpracujących z nimi pomp płuczących głównych i pomocniczych charakteryzuje się tym, że płukanie odbywa się w obiegu zamkniętym sieci, bez strat wody, z wykorzystaniem wody znajdującej się w jej obiegu przy czym płucze się jednocześnie pojedyncze pierścienie sieci lub całe grupy przewodów, należących do wielu pierścieni. Układ płukania sieci wodociągowej składa się z sieci (1) wodociągowej, która posiada pierścień (A) i pierścień (B), przy czym sieć (1) zasilana jest wodą z systemu (2) zasilającego z urządzeniami blokującymi przepływ zwrotny i wyposażona jest w pośrednią stację (4) uzdatniania zdalnie sterowaną, zasuwy (7, 8) sieciowe oraz pompy (5, 6) płuczące pomocnicze i zespół pomp (3) płuczących głównych.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 12.12.2005 ; Zgłoszenie ogłoszono 25.06.2007 BUP 13/07 ; Opublikowano 30.11.2010 WUP 11/10 ; 2012 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL378383 (A1) 25.06.2007 ; Nr zgłoszenia: 378383

Coverage:

E03B 7/07 (2006.01) ; E03C 1/02 (2006.01) ; C02F 1/00 (2006.01) Int.CI.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj