Filters

Search for: [Title = Syntetyczny węglan wapniowy \- Metody badań własności fizykochemicznych \- Oznaczanie pH zawiesiny wodnej, pozostałości na sicie oraz białości BN\-86\/6016\-05\/12]

Number of results: 1

items per page

Marciniak, Helena. Inowrocławskie Zakłady Chemiczne "Soda Mątwy". Instytut Chemii Nieorganicznej.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information