Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 402721 \(A1\) 18.08.2014. Nr zgłoszenia\: 402721.]

Number of results: 1

items per page

Samołyk, Grzegorz. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 11.02.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 18.08.2014 BUP 17/14. ; Opublikowano 31.05.2016 WUP 05/16.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information