Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 191868 \(A1\) 20.06.1977.]

Number of results: 1

items per page

Majdiuk, Kazimierz Lasocki, Wiesław Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 17.08.1976.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information