Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 167621 \(A2\) 02.11.1974.]

Number of results: 1

items per page

Słoniec, Stefan. Wyższa Szkoła Inżynierska Lublin. Uprawniony z patentu

Zgłoszono 22.12.1973.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information