Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Contributor
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Relation = Lublin University of Technology. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science]

Number of results: 88

items per page

Pańczyk, Maciej Sikora, Jan. Promotor

2009 (orig. ed.)
doctoral thesis

Skublewska-Paszkowska, Maria Plechawska-Wójcik, Małgorzata

2014 (orig. and digital ed.)
book

Kołtunowicz, Tomasz N. Filipek, Piotr Zbigniew Mazurek, Paweł Artur Laskowski, Maciej

2015 (orig. and digital ed.)
book

Łukasik, Edyta Skublewska-Paszkowska, Maria Smołka, Jakub

2014 (orig. and digital ed.)
book

Nalewaj, Krzysztof Pawłat, Joanna Diatczyk, Jarosław Goleman, Ryszard

2014 (orig. and digital ed.)
book

Jaroszyński, Leszek (1968- ) Łanczont,Michał

2014 (orig. and digital ed.)
book

Połecki, Zbigniew. Red.

2015 (orig. and digital ed.)
book

2015 (orig. and digital ed.)
book

Miłosz, Marek

2014 (orig. and digital ed.)
book

Kołtunowicz, Tomasz N. Filipek, Piotr Zbigniew Mazurek, Paweł Artur Laskowski, Maciej

2014 (orig. and digital ed.)
book

Smołka, Jakub

2014 (orig. and digital ed.)
book

Miłosz, Marek Bąbol, Maciej

2014 (orig. and digital ed.)
book

Mazurek, Paweł A. Red. Filipek, Piotr Z. Red. Kołtunowicz, Tomasz N. Red. Kociubiński, Andrzej. Red. Laskowski Maciej. Red.

2016 (orig. and digital ed.)
book

Kołtunowicz, Tomasz N. Red. Filipek, Piotr Z. Red. Kociubiński, Andrzej. Red. Mazurek, Paweł A. Red. Laskowski Maciej. Red.

2016 (orig. and digital ed.)
book

Fedotov, Alexander K. Maliński, Mirosław Patryn, Aleksy Żukowski, Paweł Drozdov, Nikolay Kołtunowicz, Tomasz N. Mazanik, Aleksander V. Tivanov, Mikhail Kierczyński, Konrad

2015 (orig. and digital ed.)
book

Badurowicz, Marcin Pańczyk, Beata

2014 (orig. and digital ed.)
book

Laskowski, Maciej Mazurek, Paweł Artur Kołtunowicz, Tomasz N. Filipek, Piotr Zbigniew

2014 (orig. and digital ed.)
book

This page uses 'cookies'. More information