Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb Plastofarb \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora ZPTiF Plastofarb dnia 5 września 1980 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1981 r. \; Zastępuje BN\-70\/6094\-09]

Number of results: 1

items per page

Król, Jolanta Czerner, Olecha Zakłady Tworzyw Sztucznych "Krywałd Erg" (Knurów)

1981 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information