Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych dnia 29 marca 1978 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1978 r. \; Zastępuje BN\-71\/7161\-48]

Number of results: 1

items per page

Jazikowski, Władysław Zjednoczenie Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information