Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych dnia 3 czerwca 1976 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1977 r. \; Zastępuje BN\-67\/7111\-15]

Number of results: 1

items per page

Starecka, Danuta Zjednoczenie Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information