Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego PETROCHEMIA \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego PETROCHEMIA dnia 12 stycznia 1977 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 października 1977 r. \; Zastępuje BN\-68\/6026\-40.]

Number of results: 1

items per page

Zakłady Chemiczne "Oświęcim".

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information