Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego PETROCHEMIA \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia PETROCHEMIA dnia 21 grudnia 1979 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1980 r. \; Zastępuje BN\-70\/6048\-01 w zakresie p. 5.2 i 5.3.]

Number of results: 1

items per page

Urbańska, Krystyna Dudek, Barbara Gliwickie Zakłady Chemiczne "Carbochem"

1980 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information