Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego ORGANIKA \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 13 września 1976 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1977 r. \; Zastępuje BN\-63\/6026\-09.]

Number of results: 1

items per page

Nowak-Anderson, Zofia. Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Organicznego "Organika-Rokita".

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information