Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego ORGANIKA \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 23 października 1980 r. jako norma obowiązujaca od dnia 1 lipca 1981 r. \; Zastępuje BN\-72\/6041\-29]

Number of results: 1

items per page

Cinkusz, Kazimiera Błońska, Wiesława Zakłady Przemysłu Barwników "Boruta" (Zgierz)

1971 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information