Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Budownictwa Łączności \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności dnia 7 października 1974 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 kwietnia 1975 r. \; Zastępuje BN\-67\/3231\-01.]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information