Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Budownictwa Łączności \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności dnia 20 marca 1976 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 października 1976 r. \; Zastępuje BN\-63\/3227\-03.]

Number of results: 1

items per page

Kurec, Marek. Zjednoczenie Budownictwa Łączności (Warszawa).

2014 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information