Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Społem WSS Oddział Produkcji \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Oddziału Garmażeryjnego i Napojów WSS Społem dnia 4 listopada 1980 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1981 r. \; Zastępuje BN\-73\/8151\-05]

Number of results: 1

items per page

"Społem" Warszawska Spółdzielnia Spożywców. Oddział Produkcji Garmażeryjnej i Napojów

1988 (wyd. oryg.), Wyd. 2
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information