Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Społem Centralny Związek Spółdzielni Spożywców Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Produkcji Garmażeryjnej i Napojów \; Ustanowiona przez Dyrektora Spółdzielczego Przedsiębiorstwa Produkcji Garmażeryjnej i Napojów dnia 8 stycznia 1986 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1986 r.]

Number of results: 1

items per page

Warszywka, Maria Chojczak, Marianna Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Produkcji Garmażeryjnej i Napojów (Warszawa)

1986 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information