Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Przedsiębiorstwo Przemysłowo\-Handlowe Polskie Odczynniki Chemiczne w Gliwicach \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 28 sierpnia 1991 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 marca 1992 r. \; Zastępuje BN\-73\/6191\-40]

Number of results: 1

items per page

Piotrowska-Zub, Krystyna Dzwolak, Anna Lubelskie Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Odczynniki Chemiczne"

1991 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information