Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Przedsiębiorstwo Przemysłowo\-Handlowe Polskie Odczynniki Chemiczne \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 29 grudnia 1989 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 września 1990 r. \; Zastępuje BN\-73\/6191\-118]

Number of results: 1

items per page

Piotrowska-Zub, Krystyna Lubelskie Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Odczynniki Chemiczne"

1974 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information