Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez PKP Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych w Katowicach \; Ustanowiona przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 10 maja 1990 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1991 r. \; Zastępuje BN\-71\/9315\-08]

Number of results: 1

items per page

Polskie Koleje Państwowe. Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych (Katowice)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information