Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Silników Wysokoprężnych \; Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i Silnikowego PZL dnia 28 listopada 1979 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1981 r. \; Zastępuje BN\-72\/1300\-01]

Number of results: 1

items per page

Sebyła, Andrzej Zakłady Mechaniczne im. Marcelego Nowotki. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Silników Wysokoprężnych

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information