Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych \"CeBeA\" \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych dnia 30 grudnia 1973 r. jako norma obowiązująca w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej od dnia 1 stycznia 1975 r.]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information