Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Przemysłu Barwników ORGANIKA \; Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia5 stycznia 1984 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1984 r. \; Zastępuje BN\-74\/6041\-35.]

Number of results: 1

items per page

Bernard, Hanna Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników "Organika" (Zgierz)

1984 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information