Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Przemysłu Barwników ORGANIKA \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 19 grudnia 1990 r. jako norma obowiązujaca od dnia 1 października 1991 r. \; Zastępuje BN\-74\/6021\-08]

Number of results: 1

items per page

Radzińska, Ewa Gajzler, Leszek Zakłady Chemiczne "Organika-Zachem" (Bydgoszcz)

1991 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information